Rijbewijs A – Motor

Rijbewijs A/A1/A2 – Motor

Vanaf de datum van invoering van de derde rijbewijsrichtlijn (2013) zijn er voor het motorrijbewijs drie verschillende categorieën, waardoor er drie verschillende motorrijbewijzen gehaald kunnen worden: A1, A2 en A. Op grond van de Europese regelgeving zal er sprake zijn van een geleidelijke instroom. Dat betekent dat de verschillende rijbewijzen na elkaar moeten worden gehaald.

De minimumleeftijden voor de verschillende categorieën worden in Nederland:
– 18 jaar voor categorie A1 (lichte motor)
– 20 jaar voor categorie A2 (middelzware motor)
– 22 jaar voor categorie A (zware motor)

Vanaf 1 januari 2014 kun je vanaf je 20e rechtstreeks je rijbewijs A2 voor de middelzware motor halen. Je hoeft niet meer rijbewijs A1 voor de lichte motoren te hebben. Potentiële bestuurders van tweewielige motorrijtuigen die jonger zijn dan 24 jaar, beginnen altijd met de lichtste rijbewijscategorie (A1).

Voor het behalen van A2 moet een praktijkexamen worden afgelegd. Als iemand rijbewijs A2 twee jaar of langer in het bezit heeft, kan categorie A worden gehaald. Hiervoor wordt dan ook weer een praktijkexamen afgelegd. Categorie A kan ook rechtstreeks worden gehaald door kandidaten van 24 jaar en ouder. Zij hoeven dan niet eerst rijbewijs A1 en A2 te halen. In dit geval moet betrokkene zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.

Vanaf 1 januari 2014 kun je vanaf je 20e rechtstreeks je rijbewijs A2 voor de middelzware motor halen. Je hoeft niet meer rijbewijs A1 voor de lichte motoren te hebben. Potentiële bestuurders van tweewielige motorrijtuigen die jonger zijn dan 24 jaar, beginnen altijd met de lichtste rijbewijscategorie (A1).

Voor het behalen van A2 moet een praktijkexamen worden afgelegd. Als iemand rijbewijs A2 twee jaar of langer in het bezit heeft, kan categorie A worden gehaald. Hiervoor wordt dan ook weer een praktijkexamen afgelegd. Categorie A kan ook rechtstreeks worden gehaald door kandidaten van 24 jaar en ouder. Zij hoeven dan niet eerst rijbewijs A1 en A2 te halen. In dit geval moet betrokkene zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.

Het CBR-examen

De motoropleiding bestaat uit 2 onderdelen:
Deel 1: Voertuigbeheersing
Deel 2: Verkeersdeelneming

Beide onderdelen worden afgesloten met een officieel CBR-examen. Voordat je examen deel 2 af kan leggen moet je eerste het examen deel 1 met goed gevolg hebben gehaald. Het CBR toetst dit door je een aantal bijzondere verrichtingen te laten uitvoeren. Denk hierbij aan: stapvoets rijden, uitwijkmanoeuvre etc. Tijdens het CBR-examen moet je 7 bijzondere verrichtingen doen. Je mag iedere verrichting één keer overdoen en van de 7 moeten er minimaal 5 voldoende zijn.

Tijdens examen deel 2 worden de bijzondere verrichtingen niet meer getoetst, maar wordt naar de verkeersdeelneming gekeken, hoe gedraag je jezelf in het verkeer, dus defensief rijden, plaats op de weg etc.

Theorie-examen

Wanneer je rijbewijs A wilt halen moet je eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen, ook wanneer je het rijbewijs B al hebt.

Heb je geen theoriecertificaat A, maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat, dan mag je met de praktijkopleiding beginnen. Als je geen rijbewijs B of een militair theoriecertificaat hebt, moet je vóór de praktijkopleiding eerst het theoriecertificaat A halen.

Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben.

Theorie-examen

Wanneer je rijbewijs A wilt halen moet je eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen, ook wanneer je het rijbewijs B al hebt.

Heb je geen theoriecertificaat A, maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat, dan mag je met de praktijkopleiding beginnen. Als je geen rijbewijs B of een militair theoriecertificaat hebt, moet je vóór de praktijkopleiding eerst het theoriecertificaat A halen.

Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben.

Verkeersschool
Weber Bilthoven

Locatie:
Citroenvlinder 18
3723 RM Bilthoven

Meer informatie

Wil je meer informatie over het halen van je motorrijbewijs? Of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag!

Meer informatie

Wil je meer informatie over het halen van je motorrijbewijs? Of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag!

Verkeersschool
Weber Bilthoven

Verkeersschool Weber Bilthoven

Locatie:
Citroenvlinder 18
3723 RM Bilthoven